Wtorek, 21 lutego 2017, Nr 43 (5796)

WTOREK
21 LUTEGO 2017
NR 43 (5796)

Pociągi z barierami

Tylko co dziesiąty wagon jeżdżący po torach jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Fundament jedności

Fundamentem Kościoła jest jedność w wierze. Sformułowana przez Papieża i obowiązująca nauka Kościoła nie może być dowolnie interpretowana przez Kościoły lokalne – stwierdził ks. kard. Gerhard
Müller.

W kolebce miłości

Sosnowica – tu Tadeusz Kościuszko poznał Ludwikę Sosnowską. Jak skończyła się historia ich uczucia – opowiada Barbara Wachowicz.

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,46 zł
Cena netto: 1,46 zł