Wtorek, 30 maja 2017, Nr 123 (5876)

WTOREK
30 MAJA 2017
NR 123 (5876)

Szkoły bez gender

Rodzice wnioskują o sprawdzenie 280 szkół pod kątem organizacji działających na ich terenie

PGZ kupuje stocznię

Syndyk Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni podpisał przedwstępną umowę w sprawie sprzedaży jej majątku Polskiej Grupie Zbrojeniowej.

Pierwsze posiedzenie

Komisja weryfikacyjna powo- łana do zbadania nadużyć przy reprywatyzacji w Warszawie najpierw przyjrzy się nieruchomościom, których proces przejmowania wiązał się z „dużą skalą krzywd”.

Korona Jana Pawła I

Siostra Łucja przepowiedziała mu, że zostanie Papieżem. Chciał poświęcić Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. Nie zdążył.

Za wiarę i Ojczyznę

Jak Tadeusz Kościuszko składał całemu Narodowi przysięgę na Rynku w Krakowie – brawurowo opowiada Barbara Wachowicz.

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,46 zł
Cena netto: 1,46 zł