Sobota-Niedziela, 13-14 stycznia 2018, Nr 10 (6064)

SOBOTA-NIEDZIELA
13-14 STYCZNIA 2018
NR 10 (6064)

Oręż za życiem

Mobilizujmy posłów do szybkiego przyjęcia ustawy antyaborcyjnej i módlmy się w tej intencji.

Czekają na powrót

Jaką ofertę Polska ma dla naszych rodaków z Kazachstanu, a jakie świadczenia dla emigrantów ekonomicznych z Ukrainy?

Formacja przynosi owoce

Formacja przynosi skutek. Coraz więcej Polaków opowiada się za ochroną nienarodzonych, uświadamia sobie, że życie człowieka zaczyna się od poczęcia. 

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,46 zł
Cena netto: 1,46 zł