Poniedziałek, 24 września 2018, Nr 221 (6275)

PONIEDZIAŁEK
24 WRZEŚNIA 2018
NR 221 (6275)

Lewacki rekonesans

Komisja Parlamentu Europejskiego, badająca w Polsce praworządność, zaplanowała spotkania wyłącznie ze środowiskami lewicowymi

Świadkowie miłości

Miłosierdzie jest kluczem otwierającym nam bramy nieba, akcentował w Ostrej Bramie w Wilnie Ojciec Święty.

Na tropie komunistów

Grupa do zadań specjalnych. Jak wywiad podziemia niepodległościowego przenikał w struktury UB – pisze Jacek Karczewski.

Nie ma Ewangelii bez krzyża

Ofiarujmy cierpienie, post i modlitwę, aby ocalić rodzinę – apeluje ks. kard. Robert Sarah.

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,46 zł
Cena netto: 1,46 zł