Wtorek, 16 października 2018, Nr 240 (6294)

WTOREK
16 PAŹDZIERNIKA 2018
NR 240 (6294)

Czas wierności

Nauczanie św. Jana Pawła II wymaga od nas właściwej odpowiedzi.

Ostatni dzwonek

Wyborcy mieszkający poza miejscem swojego zameldowania, którzy chcą wziąć udział w wyborach samorządowych w miejscu zamieszkania, wciąż mogą wnioskować o zmianę rejestru wyborców. 

Groźna rezolucja

Rada Europy naciska na homoadopcję. Uchwała Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) „Życie rodzinne i prywatne – osiągnięcie równości bez względu na orientację seksualną” idzie znacznie dalej niż dotychczasowe dokumenty w tej sprawie

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,46 zł
Cena netto: 1,46 zł