Sobota-Niedziela, 12-13 stycznia 2019, Nr 10 (6366)

SOBOTA-NIEDZIELA
12-13 STYCZNIA 2019
NR 10 (6366)

Poślizg w leczeniu

Dlaczego młodzi lekarze rejestrują się w urzędach pracy jako bezrobotni?

Ateizm nie jest neutralny

Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki odnosi się do dyskusji na temat rozdziału państwa i Kościoła.

Szkolny przymus

Gehenna rodziny z Niemiec, która kształciła swoje dzieci w domu. Trybunał w Strasburgu uznał, że odebranie dzieci rodzicom po to, by posłać je przymusowo do szkoły, nie narusza praw człowiek.

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,46 zł
Cena netto: 1,46 zł