Piątek, 2 sierpnia 2019, Nr 178 (6534)

PIĄTEK
2 SIERPNIA 2019
NR 178 (6534)

Dotacja na zgorszenie

Mazowieckie kuratorium oświaty wnioskuje do władz Warszawy o odrzucenie projektu dotyczącego warsztatów z seksedukacji.

Ofiara Warszawy

Polska pochyliła się wczoraj nad ofiarą, heroizmem i męstwem powstańców Warszawy. 

W ogrodzie Maryi

Tadeusz Reytan. Jego gest sprzeciwu wobec rozbioru Polski stał się symbolem największej miłości do Ojczyzny.

Poemat w marmurze

Katedrę Narodzin św. Maryi w Mediolanie budowano aż 5 wieków – arcydzieło architektury opisuje ks. Jerzy Banak.

Dobre obiady

Program TV na tydzień

Pierwszosobotnia medytacja

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł