Sobota-Niedziela, 31 sierpnia – 1 września 2019, Nr 202 (6558)

SOBOTA-NIEDZIELA
31 SIERPNIA – 1 WRZEŚNIA 2019
NR 202 (6558)

Samotna walka

To była wojna wypowiedziana przez bezbożny nazizm i komunizm Panu Bogu ichrześcijaństwu.

Obojętność to grzech

Ksiądz biskup Marek Mendyk z Komisji Wychowania Katolickiego KEP apeluje do rodziców, by nie pozwalali na deprawację dzieci w szkole.

Trump przełożył wizytę

Prezydent Donald Trump nie przyleci do Polski na uroczystości 80. rocznicy wybuchu IIwojny światowej. USA będzie reprezentował wiceprezydent Mike Pence.

Szansa dla Ruchu

Sąd zatwierdził układy między Ruchem SA a wierzycielami, co otwiera drogę do restrukturyzacji spółki.

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł