Sobota-Niedziela, 7-8 września 2019, Nr 208 (6564)

SOBOTA-NIEDZIELA
7-8 WRZEŚNIA 2019
NR 208 (6564)

Ratujmy dzieci

Rodzice mają prawo wiedzieć, co dzieje się w szkole ich dzieci. Bierność to przyzwolenie na deprawację i krzywdę.

Zbójeckie egzekucje

Firmy leasingowe bezprawnie rekwirują rolnikom sprzęt z powodu spóźnionych rat.

Nasza wdzięczność

Dziś w Toruniu wielkie święto – wspólne dziękczynienie Rodziny Radia Maryja. 

Moskwa rozkopuje groby

Rosja zapowiada ekshumacje polskich oficerów w Miednoje. W rosyjskich mediach już jednak pojawia się znacznie zaniżona liczba ofiar.

Maryjna Słowacja

Przed cudowną figurą Matki Bożej wierni wypraszają uzdrowienie ciała i ducha – reportaż o sanktuarium w Mariance.

Papież w Afryce

Polscy koszykarze nie zwalniają

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł