Czwartek, 12 września 2019, Nr 212 (6568)

CZWARTEK
12 WRZEŚNIA 2019
NR 212 (6568)

Islam ponad prawem

Szokująca diagnoza Fransa Timmermansa: islamiści detonują bomby w Europie, bo są „dyskryminowani”.

Uwaga! Dziecko w reklamie

Uczestnicy rynku reklamowego przyjęli Kartę Ochrony Dziecka w Reklamie. Określa ona standardy etyczne, jakie powinny być spełnione, by interes najmłodszych był właściwie chroniony. 

Ścieki w zatoce

Zrzucone do Wisły w Warszawie ścieki zanieczyszczają Zatokę Gdańską. W jednej z próbek pobranych z Zatoki Gdańskiej stwierdzono przekroczenie normy dla występowania bakterii coli. 

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł