Piątek, 13 września 2019, Nr 213 (6569)

PIĄTEK
13 WRZEŚNIA 2019
NR 213 (6569)

Rodzic decyduje

Resort edukacji ucina spekulacje lewicy: o zajęciach dodatkowych w szkole decydują rodzice.

Dokończyć szacowanie

Województwo lubelskie powinno dokończyć liczenie swoich strat wojennych. 

Nękać Polskę

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE) skieruje list do polskich władz w sprawie przestrzegania w Polsce praw społeczności LGBT.

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł