Sobota-Niedziela, 14-15 marca 2020, Nr 62 (6720)

SOBOTA-NIEDZIELA
14-15 MARCA 2020
NR 62 (6720)

Boża szczepionka

Czas epidemii koronawirusa to nie duchowa recesja, ale okazja do ewangelizacji.

Kościół człowieka ratuje

Wywieranie presji na Kościół, aby zamknąć świątynie, jest wyrazem antyreligijnej fobii. 

Praca w trybie zdalnym

Kolejne resorty apelują do pracodawców, by – o ile to możliwe – kierować pracowników do pracy w trybie zdalnym.

Co czeka polską wieś

Jak w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 WPR zmienią się warunki gospodarowania rolników w Unii Europejskiej – tłumaczy Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa.

Miłość Polski a zdrada

Genezę kariery ideologii negujących dziś Pana Boga, dobro i prawdę – analizuje ks. prof. Czesław S. Bartnik.

OPUSTOSZAŁY RZYM

WIRTUALNE LEKCJE

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł