Poniedziałek, 23 marca 2020, Nr 69 (6727)

PONIEDZIAŁEK
23 MARCA 2020
NR 69 (6727)

Prorok naszych czasów

Ksiądz prof. Czesław Stanisław Bartnik nie żyje. Był świadkiem wiary i Polski katolickiej, Bożym kapłanem o niezwykłej głębi duchowej, jednym z najwybitniejszych teologów, oddanym bezgranicznie Prawdzie i Kościołowi

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł