Poniedziałek, 18 maja 2020, Nr 114 (6772)

PONIEDZIAŁEK
18 MAJA 2020
NR 114 (6772)

Solidarni z życiem

Przyjęcie ustawy „Zatrzymaj aborcję” byłoby najpiękniejszym oddaniem czci św. Janowi Pawłowi II z racji 100-lecia jego urodzin

Święta „gleba” domu

Przejął od nich ducha modlitwy – heroizm wiary rodziców Karola Wojtyły opisuje Ewa Hanter.

Szczególne spotkania

Błogosławił i dodawał sił – historie ludzi, którzy mieli łaskę zetknięcia się z Janem Pawłem II.

Prowadzi nas z nieba

Polska musi być wierna dziedzictwu Jana Pawła II – mówi ks. kard.
Gerhard L. Müller.



Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł