Wtorek, 9 czerwca 2020, Nr 133 (6791)

WTOREK
9 CZERWCA 2020
NR 133 (6791)

Pokuta za aborcję

Pokuta za grzechy aborcji to ratunek dla sumień i nasz obowiązek.

Postój w kopalniach

„Solidarność” zażądała wycofania decyzji o czasowym wstrzymaniu wydobycia węgla w wybranych kopalniach. 

Zawieszone spłaty kredytów

Skutki pandemii koronawirusa realnie dotknęły budżety domowe oraz przedsiębiorców. 

Bezprawne groźby Komisji

Odwoływanie się przez Komisję Europejską do zmniejszenia lub odebrania funduszy nie znajduje oparcia w prawie europejskim.

Cudowne ocalenie przed tsunami

Kilkunastometrowe fale oceanu wdarły się w głąb wybrzeża Indii, omijając tylko dwa miejsca – bazylikę Matki Bożej w Vailankanni i św. Tomasza w Ćennay.

JAK DOPISAĆ SIĘ DO LISTY

Co musimy zrobić, by zagłosować poza miejscem zamieszkania.

TEN PRZESŁAWNY KIELICH

Nauka potwierdza: w katedrze w Walencji znajduje się Święty Kielich, którego używał Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy.

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł