Sobota-Niedziela, 18-19 lipca 2020, Nr 166 (6824)

SOBOTA-NIEDZIELA
18-19 LIPCA 2020
NR 166 (6824)

Wierny sługa Kościoła

Zmarł śp. ks. kard. Zenon Grocholewski, długoletni prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej.

JAK W RUMUNII WPROWADZONO ZAKAZ GENDER W SZKOŁACH

CHODZI O DYKTAT, NIE O PRAWORZĄDNOŚĆ

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł