Sobota-Niedziela, 22-23 sierpnia 2020, Nr 195 (6853)

SOBOTA-NIEDZIELA
22-23 SIERPNIA 2020
NR 195 (6853)

Pozwólmy działać kopalniom

Po 2060 r. z powodzeniem możemy wydobywać węgiel w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, ale i na Górnym Śląsku – przed całkowitym wygaszaniem kopalń przestrzega prof. Paweł Bogacz z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Powroty z emigracji

Coraz lepsze warunki ekonomiczne i brak demoralizacji obecnej na Zachodzie sprawiają, że Polacy wracają do kraju.

Nowe nazwiska w rządzie

Adam Niedzielski pokieruje Ministerstwem Zdrowia, a Zbigniew Rau – Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Uspołecznić sądy

System skargi nadzwyczajnej nie działa należycie, a obywatele już raz pokrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości zostali pokrzywdzeni ponownie – zaznacza mec. Lech Obara. 

Okno drugiego życia

Tu szanse na życie w kochającej rodzinie otrzymało już pięcioro dzieci – reportaż o oknie życia Sióstr Loretanek.

Różaniec dla Białorusi

Młodzi Białorusini zaczęli, włączyła się Polska. Podejmij modlitwę w intencji pokojowych przemian na Białorusi.

WSPIERAMY AMBITNE PROJEKTY

ZATROSZCZMY SIĘ O MINISTRANTÓW

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł