Sobota-Niedziela, 31 października  – 1 listopada 2020, Nr 255 (6913)

SOBOTA-NIEDZIELA
31 PAŹDZIERNIKA – 1 LISTOPADA 2020
NR 255 (6913)

BYŁ JAK PROROK

Swoim życiem dał piękne świadectwo miłości do Boga i Ojczyzny.

Z odwagą głosił Ewangelię

Kazania śp. ks. bp. Józefa Zawitkowskiego podnosiły na duchu – podkreśla ks. prałat Wiesław Kądziela.

POTRZEBNY JEST EGZORCYZM – WZYWA KS. ABP ANDRZEJ DZIĘGA

KUPUJMY ŚWIADOMIE

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł