Poniedziałek, 16 listopada 2020, Nr 267 (6925)

PONIEDZIAŁEK
16 LISTOPADA 2020
NR 267 (6925)

Walka o Msze św.

Francuzi nie godzą się z zakazem sprawowania Mszy św. Świeccy organizują manifestacje, modlą się przed świątyniami i proszą o Eucharystię w domach

Nie dla ideologii

Uczelnie miejscem naukowej debaty – postuluje prof. Włodzimierz Bernacki.

Stawką jest suwerenność

Nie dajmy sobie narzucić niemieckiego dyktatu – apeluje Beata Kempa.

Przyszłość to życie

Troska o nienarodzonych to troska o przyszłość Polski – mówi Wojciech Zięba.

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł