Piątek, 27 listopada 2020, Nr 277 (6935)

PIĄTEK
27 LISTOPADA 2020
NR 277 (6935)

Rezolucja łamie traktaty

Platforma Obywatelska udzieliła poparcia proaborcyjnej i antypolskiej rezolucji w Parlamencie Europejskim.

Kłamliwe ataki

Sensacje o duchownych, jakimi żyją antykościelne media, są sztucznym tworem. Zwracają na to uwagę adwokat dr Michał Skwarzyński i redaktor Sebastian Karczewski. 

Restrykcje niekonstytucyjne

Sąd Najwyższy USA uznał restrykcje ograniczające dozwoloną liczebność zgromadzeń w kościołach za niekonstytucyjne.

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł