Wielki Czwartek, 1 kwietnia 2021, Nr 76 (7038)

WIELKI CZWARTEK
1 KWIETNIA 2021
NR 76 (7038)

Zapatrzeni w krzyż

Wielki Czwartek rozpoczyna święty czas Triduum Paschalnego. Stajemy w tych dniach wobec tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 

Rugowanie bohaterów

Mniejszość niemiecka sprzeciwia się uhonorowaniu powstańców śląskich. To podważanie polskości Śląska i relatywizowanie historii.

Memento mori

Zgromadzeni w Arcybractwie Męki Pańskiej przypominają światu prawdy o ludzkim powołaniu do śmierci i zmartwychwstania – pisze Piotr Boroń.

Sąd ostatniego słowa

Trybunał Konstytucyjny musi rozstrzygnąć kwestię prymatu Konstytucji RP nad prawem unijnym – mówi poseł Marek Ast.

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł