Wtorek, 6 kwietnia 2021, Nr 78 (7040)

WTOREK
6 KWIETNIA 2021
NR 78 (7040)

Uniewinnić nienarodzone dzieci

Aborcja jest jak wyrok Piłata. To ukrzyżowanie niewinności i bezbronności. Zerwijmy ten zbrodniczy pakt przeciw nienarodzonym

Źle się dzieje na uczelniach

Naukowcy protestują przeciwko haniebnemu potraktowaniu prof. Ewy Budzyńskiej przez Uniwersytet Śląski.

Dzień wielkich łask

Ksiądz dr Michał Dłutowski zachęca kapłanów: wystawmy do czci obraz Jezu, ufam Tobie, wygłośmy homilię o Bożym Miłosierdziu, zapewnijmy spowiedź.

Amputowana pamięć

Dlaczego wciąż brakuje należytego wsparcia państwa polskiego dla ochrony dziedzictwa kulturowego oraz ludności pozostawionej na terytorium II RP? – pyta dr Robert Wyszyński.

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł