Środa, 21 kwietnia 2021, Nr 91 (7053)

ŚRODA
21 KWIETNIA 2021
NR 91 (7053)

Kościół nie może milczeć

Walka z COVID-19 stała się okazją do prób uciszenia Kościoła w kwestiach moralnych.

Koniunktura na naturalne futra

W Polsce powstanie największy na świecie dom aukcyjny skór naturalnych.

Cios w polskie serce

Mniejszość niemiecka zablokowała w Głogówku upamiętnienie
polskich patriotów w setną rocznicę III Powstania Śląskiego.

NA WŁASNY RACHUNEK

Problem stosowania podwójnych standardó w produkcji żywności w UE pozostaje wciąż nierozwiązany.
Dlaczego banki centralne utrzymują niskie stopy procentowe?
Polska ma szansę na trwałe zagościć wśród krajów, które więcej
sprzedają, niż kupują.

IDŹCIE DO JÓZEFA

Chcesz zgłębić swą wiedzę o św. Józefie? Nie czekaj.
W Kaliszu odbędzie się sympozjum poświęcone Patronowi Kościoła powszechnego.

EWANGELIZACJA JAK CHLEB

Wirus, który zamyka kościoły, zabija wiarę. Także na misjach.
Rozmowa z ks. Leszkiem Czeluśniakiem, misjonarzem w Rwandzie.

Badajmy regularnie słuch

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł