Wtorek, 29 czerwca 2021, Nr 147 (7109)

WTOREK
29 CZERWCA 2021
NR 147 (7109)

Wykluczeni rolnicy

Hodowcy norek chcą, aby Trybunał Konstytucyjny zbadał konstytucyjność przepisów pozwalających na wybicie całych stad tych zwierząt bez odszkodowania.

Bóg miłuje życie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego przyjmująca proaborcyjny tzw. raport Maticia jest pozbawiona mocy prawnej i przekracza wszelkie granice etyczne. 

Musimy odbudować szkolne relacje

Zakończył się kolejny bardzo ciężki rok szkolny. 

Godnie do Eucharystii

Spójność eucharystyczna oznacza, że nikt nie może przyjmować Komunii Świętej i jednocześnie występować przeciw przykazaniom, popierając aborcję. 

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł