Środa, 13  października 2021, Nr 238 (7200)

ŚRODA
13 PAŹDZIERNIKA 2021
NR 238 (7200)

Nie możemy czekać

Oświatowa „Solidarność” domaga się realizacji porozumień z rządem. – Mimo różnych medialnych zapowiedzi, że sprawa jest w toku, że umowa zostanie zrealizowana, niestety, o naszych prop

Wyceny do poprawy

Niedoszacowane stawki za świadczenia rehabilitacyjne generują ogromne długi placówek. Pacjenci wymagający rehabilitacji mają problemy z uzyskaniem pomocy

Atak na Trybunał

Komisja Europejska nie może pogodzić się z faktem, że Polska nie chce zgodzić się na federalizację UE wbrew zapisom traktatowym. – Jeżeli nie będziemy podtrzymywać w UE reguły mówiącej

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł