Piątek, 22 października 2021, Nr 246 (7208)

PIĄTEK
22 PAŹDZIERNIKA 2021
NR 246 (7208)

Polityka pogardy

Prominentny polityk Platformy Obywatelskiej daje popis swojej nienawiści do innych.

Droga do prześladowań

Atak władzy świeckiej na tajemnicę spowiedzi spowoduje prześladowania francuskiego duchowieństwa. 

Cel: obalić rząd

Komisji Europejskiej, a także większości europarlamentarnej chodzi o osłabienie polskiego rządu. 

Walczymy o niezależność

NSZZ „Solidarność” wręczy dzisiaj przedstawicielom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowienie o jego zamknięciu.

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł