Sobota-Niedziela, 23-24 października 2021, Nr 247 (7209)

SOBOTA-NIEDZIELA
23-24 PAŹDZIERNIKA 2021
NR 247 (7209)

Medycyna Frankensteina

Ciała dzieci zabijanych w łonach mam są nadal powszechnie
wykorzystywane przez biznes farmaceutyczno-medyczny do produkcji szczepionek.

Zasiekami w pokojową manifestację

Związkowcy z NSZZ „Solidarność” pokazują, że Polska musi zdecydowanie bronić swojej suwerenności.

Pozostawieni bez pomocy

Niemiecka kopalnia węgla brunatnego „Jänschwalde” w gminach Brody i Gubin powoduje szkody w środowisku.

Chopin: polskość i uniwersalizm

Jego muzyka współtworzyła naszą drogę do niepodległości i przypominała światu o Polsce.

Fałszywa narracja Putina wymierzona w Polskę

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł