Poniedziałek, 13 grudnia 2021, Nr 288 (7250)

PONIEDZIAŁEK
13 GRUDNIA 2021
NR 288 (7250)

Orędują za Polską

Polscy błogosławieni i święci to nasi wielcy orędownicy w niebie. Wspominając dramat stanu wojennego, módlmy się za Ojczyznę

Złamać zmowy cenowe

Konstruowany Narodowy Holding Spożywczy będzie potrzebował wzmocnienia.

DODATEK HISTORYCZNY IPN

Czas Apokalipsy

Nie ulegli presji

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odmówił zawieszenia ustawy z Teksasu, która znacznie zwiększa ochronę życia dzieci poczętych.

Pandemia krótkowzroczności

Pilotażowe badanie grupy lubelskich uczniów wykazało, że 40 proc. z nich ma problemy z krótkowzrocznością oraz inne choroby oczu.

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł