Piątek-Niedziela, 31 grudnia 2021 – 2 stycznia 2022, Nr 303 (7265)

PIĄTEK-NIEDZIELA
31 GRUDNIA 2021 – 2 STYCZNIA 2022
NR 303 (7265)

Trybunał zwleka z rozprawą

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konwencji stambulskiej może otworzyć drogę do jej wypowiedzenia.

Weto dla dobra całej Unii

Każda propozycja dla rolnictwa, środowiska, energetyki czy klimatu Komisji Europejskiej musi być wetowana. Decyzje, które UE podejmuje, są szkodliwe dla całej Wspólnoty 

Mądrze korzystać z ziół

Zioła są naszą naturalną bronią w walce z wieloma chorobami. Musimy jednak je rozważnie stosować – tłumaczy Zbigniew T. Nowak, znawca i popularyzator wiedzy z zakresu zdrowej diety. 

Pamiętajmy o Norwidzie

Naukowcy apelują, aby wraz z końcem Roku Norwidowskiego nie minęło zainteresowanie twórczością artysty.

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł