Piątek, 7 stycznia 2022, Nr 4 (7269)

PIĄTEK
7 STYCZNIA 2022
NR 4 (7269)

Procedury zostały dotrzymane

Abstrahując od jakiejkolwiek nazwy systemu, czymś normalnym we współczesnym świecie jest, że państwa dysponują możliwie najlepszym sprzętem do zwalczania przestępczości. – Jeżeli jest s

Zbudźmy sumienia

Aborcja była główną przyczyną śmierci na świecie w ubiegłym roku

Iść za Chrystusem

W blisko 700 miejscach w Polsce i nie tylko przeszły wczoraj Orszaki Trzech Króli. To było świadectwo tysięcy ludzi, że chcą w swym życiu iść za Jezusem Chrystusem. Wbrew ideologicznym nacis

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł