Sobota-Niedziela, 8-9 stycznia 2022, Nr 5 (7270)

SOBOTA-NIEDZIELA
8-9 STYCZNIA 2022
NR 5 (7270)

Niszczenie pamięci

Rosja prowadzi coraz bardziej agresywną politykę historyczną.

Groźna zwłoka

W ostatnich dwóch latach, a więc w czasie walki z COVID-19, znacznie spadła liczba operacji zaćmy.

Ograniczyć cenzurę

Ministerstwo Sprawiedliwości apeluje o przyspieszenie prac nad ustawą o wolności słowa w internecie.

Dać młodym nadzieję

Wszyscy modlimy się o pokój – wyznaje ks. Grzegorz Burdynski z Kazachstanu.

Ambasador kłamie

Ambasador wykazał się po pierwsze niewiedzą, a po drugie – była to wypowiedź przeciwko pracownikom kopalni „Turów”.

Potknęły się nie tylko samorządy

Na „Polski ład” trzeba spojrzeć przez pryzmat wydarzeń inflacyjnych i gospodarczych na swiecie.

FENOMEN CARAVAGGIA

 

BLIŻEJ POLSKI DZIĘKI RADIU MARYJA

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł