Piątek, 3 czerwca 2022, Nr 127 (7392)

PIĄTEK
3 CZERWCA 2022
NR 127 (7392)

Targowica w togach

Część środowiska sędziowskiego domaga się od Unii Europejskiej wszczęcia procedur przed TSUE przeciw Polsce.

Dyktatura lgbt

Dotkliwe sankcje i grzywny za krytykę lgbt? To już się dzieje w Hiszpanii. Biskupi z Kastylii-La Manchy w Hiszpanii zaprotestowali przeciw ustawie „o ochronie mniejszości seksualnych”.

Kluczowa jest ropa

Mimo licznych trudności konkluzje ostatniego szczytu prowadzą do nałożenia sank- cji na Rosję. 

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł