Piątek, 1 lipca 2022, Nr 150 (7415)

PIĄTEK
1 LIPCA 2022
NR 150 (7415)

Szkolenia z łamania prawa

Joe Biden podejmuje działania, aby przemysł aborcyjny mógł dalej mordować niewinne dzieci.

W cieniu wiatraków

Szykuje się ostry spór wewnątrz Zjednoczonej Prawicy.

NATO wskazuje na Rosję

Państwa europejskie uświadomiły sobie konieczność współpracy i wzajemnego wsparcia.

Nasza misja

Matka Boża prosi nas o modlitwę różańcową, pokutę i wynagradzanie w pierwsze soboty miesiąca.

W ogrodzie Maryi

O polskich ułanach Władysława „Beliny” Prażmowskiego.

KATOWNIE BEZPIEKI

Zdzisław Badocha w chwili śmierci miał 21 lat.

DOBRE OBIADY

PROGRAM TV NA TYDZIEŃ

MEDYTACJA PIERWSZOSOBOTNIA

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 1,67 zł
Cena netto: 1,67 zł