Sobota-Niedziela, 7-8 stycznia 2023, Nr 5 (7573)

SOBOTA-NIEDZIELA
7-8 STYCZNIA 2023
NR 5 (7573)

Jego misja trwa

Pożegnaliśmy Ojca Świętego Benedykta XVI, Papieża wielkiego intelektu i serca, a jednocześnie człowieka bardzo pokornego i skromnego. Miłość do Boga była dla Niego jednoznaczna z miłością Kościoła.

PODRÓŻ DO WIARY Z BENEDYKTEM XVI

ODSZEDŁ W OPINII ŚWIĘTOŚCI

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 2,04 zł
Cena netto: 2,04 zł