Poniedziałek, 6 marca 2023, Nr 54 (7622)

PONIEDZIAŁEK
6 MARCA 2023
NR 54 (7622)

Sąd przeciw wierzącym

Umorzenie sprawy zakłócania Mszy św. przez posłankę lewicy to dyskryminacja katolików

Fatimska moc przemiany

W sanktuarium Dzieci Fatimskich w Szczecinie złożyliśmy deklaracje naszej modlitwy wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca.

Od Wieczernika do Ogrójca

Przeżywając Wielki Post, trwajmy z cierpiącym Jezusem i uczmy się od Niego pokory i miłości – drugie kazanie pasyjne ks. bp. Ignacego Deca.

W służbie człowiekowi

O powinnościach współczesnej medycyny wobec chorego dyskutowano podczas sympozjum „W służbie życiu i zdrowiu człowieka.

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 3,24 zł
Cena netto: 3,24 zł