Piątek, 10 marca 2023, Nr 58 ()

PIĄTEK
10 MARCA 2023
NR 58 ()

Nie bądźmy bierni

Módlmy się i wynagradzajmy Bogu atakowanie świętości Jana Pawła II. Potrzeba homilii ukazujących wielkość i zasługi Papieża Polaka. Nie możemy stać bezczynnie

Próba wywołania wojny cywilizacyjnej

Na ostatni atak na św. Jana Pawła II trzeba spojrzeć w szerszej perspektywie. 

Ojciec Święty zwycięży

Nie mam wątpliwości, że św. Jan Paweł II się obroni – podkreśla red. Sebastian Karczewski. 

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 3,24 zł
Cena netto: 3,24 zł