Piątek, 17 marca 2023, Nr 64 (7632)

PIĄTEK
17 MARCA 2023
NR 64 (7632)

Izby szkodzą lekarzom

Sądy działające przy izbach lekarskich orzekają w sprawach, które przekraczają ich kompetencje.

Im nie chodzi o prawdę

Tych, co już wydali wyroki, raczej niemożliwe jest czymkolwiek przekonać.

Musimy dać świadectwo

Brońmy św. Jana Pawła II i Polski, która jest naszą Ojczyzną, za którą jesteśmy odpowiedzialni.

Reportaż pod założoną tezę

Profesor Janusz Kawecki uzasadnia wysyłanie do KRRiT skargi.

KATOWNIE BEZPIEKI

Szczególną nienawiścią komuniści pałali do księży związanych z ruchem narodowym.

Droga krzyżowa ze św. Józefem

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 3,24 zł
Cena netto: 3,24 zł