Piątek, 28 kwietnia 2023, Nr 98 (7666)

PIĄTEK
28 KWIETNIA 2023
NR 98 (7666)

I co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję!

W kościele, w kaplicy, przy kapliczce w ogrodzie albo przydrożnym krzyżu.

Skuteczna terapia

Pacjenci i lekarze postulują umieszczenie nowoczesnych leków  na liście bezpłatnych leków.

Czekamy na ostateczne głosowanie

Komisje środowiska i przemysłu poparły zmiany w projekcie dyrektywy metanowej.

Wielki czciciel Maryi

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort uczy oddania Maryi.

SPŁACALNOŚĆ KREDYTÓW SIĘ POGARSZA

DZIECKO PRZEBUDZIŁO SIĘ PO 9 DNIACH

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 3,24 zł
Cena netto: 3,24 zł