Sobota-Niedziela, 16-17 września 2023, Nr 215 ()

SOBOTA-NIEDZIELA
16-17 WRZEŚNIA 2023
NR 215 ()

Wyrok na Polskę

Tragiczna rocznica napaści sowieckiej 17 września 1939 roku na Polskę to przestroga przed ekspansją rosyjskiego imperializmu.

Siena i Rzym Chłędowskiego

Jego książka o Sienie nie ma sobie równych — o Kazimierzu Chłędowskim pisze prof. Jerzy Miziołek.

Gra o wysoką stawkę

Bardzo radykalne wypowiedzi ukraińskich władz wpisują się w ciąg działań przeciwko polskiemu rządowi. To jest na rękę Niemcom, ale też lewicowym politykom, którzy mają dużo do powiedzenia w Unii Europejskiej — ocenia Jan Krzysztof Ardanowski.

Wiara umacnia naszą tożsamość

Więź z Kościołem jako wspólnotą wiary jest dla wielu rodzin polonijnych wyjątkowo cenna — podkreśla ks. bp Piotr Turzyński z Radomia.

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 3,24 zł
Cena netto: 3,24 zł