Środa, 25 października 2023, Nr 248 (7816)

ŚRODA
25 PAŹDZIERNIKA 2023
NR 248 (7816)

Próba fałszowania historii

Na likwidacji IPN zyskaliby ci, którzy nie kierują się kategoriami polskiej racji stanu.

Pomóżmy cierpiącym w czyśćcu osiągnąć niebo.

Cały listopad, a zwłaszcza oktawa uroczystości Wszystkich Świętych, to uprzywilejowany czas obdarowywania dusz czyśćcowych – pisze s. Anna Czajkowska.

Zaniedbania ministerstw

Nie przeprowadzono akcji informacyjnej dotyczącej wartości życia – i to jest błąd, który do dzisiaj jest problemem – mówi poseł dr Bartłomiej Wróblewski.

Zgłaszajmy nadużycia przy wyborach

Tylko do dzisiaj można składać do Sądu Najwyższego protesty w związku z nieprawidłowościami przy wyborach parlamentarnych i referendum.

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 3,24 zł
Cena netto: 3,24 zł