Środa, 13 marca 2024, Nr 61 (7930)

ŚRODA
13 MARCA 2024
NR 61 (7930)

Siła męskiego Różańca

Męski Różaniec obecny jest już w 85 miejscach w Polsce i w podobnej liczbie za granicą. Opiekę nad inicjatywą objęli księża pallotyni.

Podatni na obce wpływy

Weterani walk o niepodległość Polski protestują przeciw niszczeniu systemu edukacji przez minister Barbarę Nowacką. 

Siła pracy polskiej i ducha

Z nędzy do dobrobytu. Ksiądz Wacław Bliziński razem z parafanami uczynił z Liskowa wzorową wieś – pisze dr Jarosław Szarek.

UPADEK CZŁOWIECZEŃSTWA

Prawdziwym celem umieszczenia aborcji w konstytucji Francji jest szerzenie ateistycznej koncepcji człowieka – podnosi dr Grégor Puppinck.

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 3,24 zł
Cena netto: 3,24 zł