Sobota-Niedziela, 6-7 kwietnia 2024, Nr 80 (7949)

SOBOTA-NIEDZIELA
6-7 KWIETNIA 2024
NR 80 (7949)

TERAZ JEST CZAS MIŁOSIERDZIA

Jezus Miłosierny czeka z łaskami na grzeszników.

Systemowa dyskryminacja

Polacy alarmują o planach ograniczenia języka ojczystego.

Uderzenie w rolników

Idźmy na wybory!

Wydanie elektroniczne (dostęp on-line i PDF)
Cena: 3,24 zł
Cena netto: 3,24 zł