Rejestracja konta

Dane osobowe

Hasło

Newsletter

Faktura

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa). Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu marketingu bezpośredniego oraz pośredniego, tj. towarów lub usług pochodzących od Administratora bądź podmiotu trzeciego – o ile Pani/Pan wyrazi dobrowolną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie Pani/Pan mógł zawrzeć umowy z Administratorem.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres: admin@spes.com.pl z dopiskiem "Dane osobowe".
Na stronie internetowej sklep.naszdziennik.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie, m.in w celach statystycznych i reklamowych.
W związku z wprowadzeniem Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wykorzystywanie informacji pozyskanych za pośrednictwem plików cookies
jest zależne od Pani/Pana zgody. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie tych informacji pozwoli na przygotowywanie przez właściciela serwisu internetowego sklep.naszdziennik.pl
oraz jego zaufanych partnerów treści oraz reklam odpowiadających Pani/Pana zainteresowaniom oraz preferencjom, a także będzie pomocne w celu analitycznym. ZGADZAM SIĘ WIĘCEJ